Your home for badminton information on the web! 網站地圖  

 

羽毛球最新世界排名 Badminton World Rankings

林丹 Lin Dan
林丹
王仪涵 Wang-YiHan
王仪涵
李宗伟 Lee Chong Wei
李宗伟
付海峰
Fu Haifeng

谌龙
Chen Long
李雪芮
Li Xuerui

王晓理
Wang XiaoLi
李龙大
Lee Yong Dae
鲍春来
謝杏芳
高崚

最新排名:

更新日期: 2017年09月14日

男子单打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 孙完虎 韩国 74768.00
2 2 阿赛尔森 丹麦 72040.00
3 4 林丹 中国 66366.00
4 3 SHI Yuqi 中国 65927.00
5 5 周天成 中华台北 64681.00

女子单打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 戴资颖 中华台北 94409.00
2 2 山口茜 日本 77649.00
3 3 成池铉 韩国 77555.00
4 4 PUSARLA V. Sindhu 印度 76946.00
5 5 马林 西班牙 72287.00

男子双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 波伊
摩根森
丹麦
丹麦
81624.00
2 2 LI Junhui
LIU Yuchen
中国
中国
81121.00
3 3 Marcus Fernaldi GIDEON
Kevin Sanjaya SUKAMULJO
印度尼西亚
印度尼西亚
79157.00
4 4 嘉村健士
园田启悟
日本
日本
76525.00
5 5 柴飚
洪炜
中国
中国
66750.00

女子双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 松友美佐纪
高桥礼华
日本
日本
87123.00
2 2 CHEN Qingchen
JIA Yifan
中国
中国
85812.00
3 3 莱特
C-彼得森
丹麦
丹麦
84338.00
4 4 张艺娜
李绍希
韩国
韩国
82549.00
5 5 郑景银
申昇瓒
韩国
韩国
69830.00

混合双打:

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 ZHENG Siwei
CHEN Qingchen
中国
中国
95137.00
2 2 LU Kai
HUANG Yaqiong
中国
中国
83605.00
3 3 阿马德
纳西尔
印度尼西亚
印度尼西亚
70030.00
4 4 C-阿德考克
G-阿德考克
英格兰
英格兰
69822.00
5 5 张楠
LI Yinhui
中国
中国
67220.00


首頁 Home | 網上商店 Store | 世界排名 Rankings | 論壇 Forum | 網站地圖 Site Map
Copyright © by 羽毛球世界 Badminton World. All rights reserved.